Pewter Napkin

Pewter Napkin

Napkin Size

20" x 20"

Price: $1.25

SKU: NAPPEW